VÄLKOMMEN TILL KVÄNUM ENERGI

Aktuella elpriser
Aktuella nätpriser
Värmeanläggningar för villa och företag
Fiber
 
Aktuellt
Norge förbjuder oljepannor för uppvärmning av byggnader

Norge har svårt att få ner sina utsläpp av klimatstörande gaser, som koldioxid, främst på grund av landets stora u…

Trevlig midsommar! Kontoret har stängt 22 & 23/6.

Ny energiskatt för elektrisk kraft från 1 juli

Riksdagen har beslutat om att höja energiskatten för elektrisk kraft med 3 öre/kWh till 32.5 öre/kWh
exklusive moms…